Ahlskog
ahlskog
ahlskog transport
ahlskog logistics
ahlskog air cargo

Transport & Logistics
Företagarvägen 8
68500 Kronoby
Pb 88, 68601 Jakobstad
tel: (06) 834 6950
fax: (06) 834 5995


Air Cargo
Företagarvägen 8
68500 Kronoby
tel 24h: 0400 606 950
fax: (06) 834 5995

 

Ahlskog transport
 
 

Kontaktuppgifter

Ahlskog Transport

E-post: fornamn@ahlskogtransport.com eller info@ahlskogtransport.com

  Carina Sundqvist
VD

Tel. 040-713 0212
carina ahlskog
Ahlskog Logistics    
  Stefan Ahlskog
VD/ Trafikchef

Tel. 040-713 0220

stefan ahlskog
Kontoret    
 

Gunne-Maj Järn

Tel. 040-713 0207

Gunne-Maj
Ahlskog Air Cargo  

Tel: 0400 606 950 (24 h)

Fax: (06) 834 5995